System MANET

 

System MANET 2.0 jest uniwersalnym programem znajdującym zastosowanie dla bieżącego monitorowania i oceny funkcjonowania wtryskarek różnych marek. Zapewnia szybką i dokładną analizę danych.

 

System Manet śledzi wybrane parametry procesu, które następnie są analizowane i wyświetlane w formie statystyk. System monitoruje również zmiany procesu i zapewnia wgląd w parametry z wybranego przedziału czasu. Kontroluje status realizacji produkowanego zamówienia i podaje czas jego zakończenia, co umożliwia efektywne zarządzanie produkcją poprzez określenie wydajności maszyny oraz monitorowanie czasu przestojów, jak również szybkie eliminowanie powstałych błędów.

 

System Manet zapewnia ciągłą kontrolę nad procesem produkcyjnym oraz pracą pracowników.