Aktualnosci

06.12.2013

Strategia średniookresowa Haitian International

Celem Haitian International jest nie tylko umocnienie się na pozycji lidera w branży producentów wtryskarek ale również w najbliższych latach stała ekspansja w branży w nowych kierunkach. Firma dąży do osiągnięcia tego celu poprzez dwa główne nurty: pierwszy - poszerzanie portfolio elektrycznych wtryskarek w zakresie małych i średnich wielkości oraz drugi - rozwój i ekspansja hydraulicznych wtryskarek dwupłytowych opartych na energooszczędnej technologii z serwonapędem, znanej z wtryskarek serii Mars.

Niezbędne do osiągnięcia tych celów są inwestycje. I tak w Ningbo powstaje kolejny zakład, dedykowany do produkcji wtryskarek w pełni elektrycznych, o powierzchni 300.000 m2 i zdolności produkcyjnej do 10.000 wtryskarek rocznie. Rozpoczęcie działalności zakładu zaplanowane jest na początek 2014 roku. Z kolei Haitian Drive Systems - firma-córka Haitian International produkująca układy napędowe do wtryskarek hydraulicznych i elektrycznych również uruchamia nowy zakład aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na nowoczesne napędy. Haitian inwestuje również w kapitał ludzki - zatrudnia nowych pracowników, a dotychczasowi pracownicy o dużym doświadczeniu są przenoszeni do nowych zakładów, gdzie będą stanowić trzon kadry działu badań i rozwoju oraz działów produkcyjnych.

Jedna z następnych aktualnie realizowanych inwestycji to zakład budowany w pobliżu Ningbo (Yanshan) który będzie miał powierzchnię około 150.000 m2. Produkcja w tej fabryce będzie skoncentrowana na dużych wtryskarkach serii Mars II oraz na dwupłytowej serii Jupiter II. Rozpoczęcie działalności zapowiadane jest na koniec 2014 roku.

 

Planowanie rozwoju podporządkowane jest zaspokajaniu potrzeb Klientów.

"W nowo powstającym zakładzie Chun Xiao, będą wytwarzane wtryskarki elektryczne, które dzięki stałemu rozwojowi wiedzy i doświadczenia będą jeszcze precyzyjniejsze i szybsze. Kiedykolwiek my, w Haitian International, podejmujemy nowe wyzwania naszym założonym celem jest zostanie jedną z największych i najważniejszych firm w danej dziedzinie", mówi profesor honoris causa, inżynier dyplomowany Helmar Franz, członek zarządu Haitian International Ltd. "Przez ostatnie kilka lat szczegółowo analizowaliśmy rynek i jego trendy i doszliśmy do istotnych konkluzji. Nasze zespoły w Chinach i w Niemczech, odpowiedzialne za badania i rozwój kładą nacisk na konwersję potrzeb Klientów na konkretne rozwiązania technologiczne mające te potrzeby zaspokoić. Przykładem niech będzie seria wysoce wyspecjalizowanych wtryskarek serii Mercury".
 

Przyszłość to wtryskarki w pełni elektryczne.

Badania ankietowe przeprowadzone wśród klientów pokazały, że Haitian koncentrując się na rozwoju w pełni elektrycznych maszyn "trzyma rękę na pulsie" wymagań jakie są stawiane maszynom przyszłości. Energooszczędność, precyzja, szybki zwrot z inwestycji (ROI) i niskie koszty jednostkowe - to czynniki najczęściej wskazywane jako kluczowe dla nowoczesnych maszyn.

W Polsce dotychczas pracuje w 11 zakładach 16 wtryskarek elektrycznych Zhafir Venus, z czego 12 maszyn zostało zainstalowanych w ostatnich dwóch latach.
 

Rosnące znaczenie działu badań I rozwoju.

Równolegle z wyposażaniem nowych zakładów w Ningbo znacząco zwiększone zostały zasoby i potencjał Działu Badań i Rozwoju. Grupa zadaniowa odpowiedzialna za projekty i konstrukcje opracowuje nowe kombinacje napędów dla konkretnych zastosowań przy jednoczesnym zachowaniu efektywności rozwiązań. "Z punktu widzenia klienta nie ma rzeczywistej efektywności bez powiązania trzech czynników: odpowiedniej jakości z relatywnie niską ceną zakupu oraz energooszczędnością. To właśnie umiejętność powiązania tych trzech czynników wpływa na sukces Haitiana", mówi H. Franz. Przyczynia się również do tego bliska współpraca Działu Badań i Rozwoju z przetwórcami tworzyw sztucznych na całym świecie. "Chcemy dalej kroczyć tak obraną drogą". Jako najlepszy przykład siły innowacji wynikającej ze współpracy między Klientami a grupą zadaniową ds. Badań i Rozwoju jest postęp jakościowy jaki został dokonany we wprowadzonej w 2013 roku II generacji wtryskarek  serii Mars, Jupiter i Venus. Tym samym Haitian jako czołowy gracz branży przyczynia się do rozwoju i umocnienia ważności technologii metodą wtrysku w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.
 


Nowy zakład w Chun Xiao koło Ningbo, gdzie będą produkowane wtryskarki elektryczne 
Produkcja w tym zakładzie zostanie uruchomiona w 2014.

 

Tung Tu Lu II w Yanshan / Ningbo, o powierzchni produkcyjnej około 150.000 m2 przeznaczona
do produkcji II serii wtryskarek Jupiter oraz 
pozostałych modeli w dużych rozmiarach.